Mitraclip Cihazı (Mandal) Uygulaması

Bu cihaz özellikle ameliyata gidemeyecek durumda olan mitral yetmezliği hastalarında kullanılır. Sol karıncık ve sol kulakçık arasında yer alan mitral kapağın sol karıncığın kasılması esnasında kapanması ve bu esnada kanın sol kulakçığa geri kaçmaması gerekirken ,mitral yetmezliği ciddi ise, ileri derecede kaçak ortaya çıkar. Bu durum uzun süre devam ederse, kalbin büyümesine ve sol  karıncığın kasılma fonksiyonlarının giderek iyice bozulmasına yol açar. Normal kişilerde  sol karıncığın kasılmasını yansıtan ejeksiyon fraksiyonu(Fırlatma oranı) %55-75  arasında iken,bu oran  %30-35’in altına düşünce ,açık kalp ameliyatı yapılarak mitral kapağın değiştirilmesi artık mümkün olmaz.Bu durumda tek seçenek mitracip uygulamasıdır.

Bu işlem esnasında hastanın  sağ veya sol kasığındaki toplardamardan (femoral ven) girilerek  sağ kulakçık ve sol kulaçık arasındaki bölme bir iğne yardımıyla delinir ve   sol kulakçığa ulaşılır.Bir kateter (plastik tüp) yardımıyla mitraclip cihazı kalbin sağ kulakçığından sol kulakçığına iletilir. Mandal şeklindeki cihaz TEE( Transözofagial ekokardiyografi ) kılavuzluğunda mitral kapak ön ve arka yapraklarına tutuşturulur.

Bu şekilde açık kalp cerrahisine gerek kalmadan, yani kalbi durdurup pompaya bağlamadan ve göğsü yarmadan, ameliyatsız olarak ,tam kapanamayan ve kanı sol kulakçığa kaçıran mitral kapağın kaçağı azaltılmış olur. Cerrahi yönden çok yüksek risk taşıyan ,ameliyattan çıkamayacak,  ileri derecedeki mitral yetmezliği olan hastalar bu yöntemle günümüzde kolayca tedavi edilebilir.

Mandal koyduktan sonra kapakta normalde tek açıklık varken 2 açıklık yaratılmış olur. Kapak büzülerek sol kulakçığa kaçan kan miktarının azaltılması sağlanır.Bazen birden fazla mitraclip cihazı kullanmak gerekebilir.İşlem başarılı olmuşsa sol karıcığın kasılma gücü artar, kalp yetmezliği bulguları azalır. Hastanın yaşam  kalitesi düzelir. Yaşam süresi de uzatılmış olur.

Web Tasarım: Bosphorusmedia tarafından Web Tasarım Bosphorusmedia ile tasarlanmıştır.