Mitral Balon Valvüloplasti

Mitral balon valvüloplasti işlemi daralmış mitral kapağın balon yardımı ile genişletilmesidir. Mitral balon valvüloplasti işlemi; anjiyografi laboratuvarında girişimsel kardiyologlar tarafından yapılmaktadır.

Mitral Balon Valvüloplasti Nasıl Uygulanır?

İşlem öncesinde kasık bölgesi antiseptik solüsyonlar ile temizlenerek lokal anestezik ilaç uygulanır. Kasık atardamarı ve toplar damarına kanül yerleştirilerek kateter yardımı ile kalbin sağ kulakçığına ulaşılır ve özel bir iğne yardımı ile kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasındaki duvar delinerek sol kulakçığa geçilir. Sonrasında özel bir tel yardımı ile balon kateteri sol kulakçıktan sol karıncığa geçirilerek mitral kapakta şişirilir ve kapak mümkün olduğunca genişletilir.

İşlem sonrasında tel ve balon kateteri çıkartılarak kasık bölgesine bandaj yapılır, hasta yatak istirahatine alınır ve takipte problemi olmaz ise ertesi gün taburcu edilir.

Mitral Balon Valvüloplasti İşleminin Başarı Oranı Nedir?

Mitral balon valvüloplasti işlemlerinde başarı oranı %90'ın üzerindedir. Çoğu hastada iyilik hali 20 yıla kadar sürebilmektedir. Gerekli olması halinde mitral kapak yeniden daraldığında; mitral balon valvüloplasti işlemi tekrarlanabilir.

Kardiyoloji merkezimizde mitral balon valvuloplasti işlemi uzun yıllardan beri yapılmaktadır.

Mitral Balon Valvüloplasti Riskli Bir İşlem Midir?

Hiçbir girişimsel işlem risksiz olmadığı gibi perkütan mitral balon valvüloplasti işleminde de riskler mevcuttur. Bu riskler hastanın yaşı, başka hastalıkların varlığı gibi faktörlerden etkilenmektedir.

Bu olaylar tecrübeli merkezlerde daha az gözlense de işlem sırasında veya ilk 12-24 saatte aşağıdaki istenmeyen olaylar ile karşılaşılabilir.

Kapakta ciddi bir yırtık oluşabilir ve yırtığı düzeltmek için kalp ameliyatı gerekebilir. Küçük kalp odacıkları (kulakçıklar) arasında ciddi delik oluşabilir.

Atriumların delinmesi (septostomi) sırasında kalp duvarının delinerek perikard (kalp zarı) yaprakları içerisine kan birikmesi Perkardiyal Tamponad gelişebilir ve bunun sonucunda ölüm olasılığı vardır.

Kasık bölgesinde kanama olabilir. Bu durum kasık bölgesinde morarma veya damarda baloncuk (pseudoanevrizma) oluşumu ile sonlanabilir ve bu bölgeye cerrahi müdahale uygulanması gerekebilir.

İnme gelişebilir ve bu durum vücudun bir yarısında işlev kaybına ve kalıcı sakatlığa yol açabilir.

Mitral Balon Valvüloplastinin Avantajları Nelerdir?

Uygun hastalara yapıldığında mitral balon valvüloplasti işleminin açık kalp ameliyatına göre birçok avantajı vardır.

Mitral kapak valvüloplatinin açık kalp ameliyatına göre en önemli avantajı hastanın genel anestezi almaması ve göğüs kafesinin açılmamasıdır. Hastalar mitral kapak valvüloplati işlemi sırasında uyanık olurlar.

Mitral kapak valvüloplatiden sonra hastanın yoğun bakım izlemi büyük olasılıkla gerekmez.

Ayrıca hastalar kısa sürede ayağa kalkıp çoğu zaman ertesi gün taburcu olurlar.

Bir diğer önemli avantaj ise açık kalp ameliyatı olup yapay (protez) kapak takılan hastalarda ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanımı gerekli iken mitral balon valvüloplasti uygulanan hastaların çok büyük bir kısmında ritm bozukluğu olmadığı takdirde, kan sulandırıcı ilaç kullanımı gerekli değildir.

Web Tasarım: Bosphorusmedia tarafından Web Tasarım Bosphorusmedia ile tasarlanmıştır.