TAVİ Yöntemi ile Aort Darlığı Hastalarının Tedavisi

TAVİ  kelimesi ,Transkateter Aortik Valv İmplantasyonu kelimelerinin baş harfinden oluşan bir kısaltmadır. Açılımı bir kateter yardımıyla aort kapağın cerrahi işlem gerektirmeksizin değiştirilmesi anlamına gelir.

Bu işlem özellikle ileri yaşlarda ve çok kırılgan durumda olup ,yürüyemeyen ve birlikte bulunan ciddi diğer hastalıkları (Böbrek yetmezliği, akciğer hastalığı , geçirilmiş by pass operasyonu, porselen aorta,Diabetes Mellitus gibi ) olan hastalarda uygulanır. Açık kalp ameliyatı gerektirdiği halde ,ameliyatı çok riskli bulunan veya açık kalp ameliyatını kaldıramayacak durumda bulunan   ve  ciddi aort darlığı mevcut hastalarda gereken bir işlemdir.

Aort darlığı,sol karıncık çıkışında bulunan aort kapağının ileri yaşta kireçlenmesi veya geçirilmiş romatizma nedeniyle  açılamaması ve bu sebeple kanın aortaya atılamaması durumunu ifade eder.

            Bu işlem lokal ve genel anestezi altında yapılabilir. Fakat genel anestezi tercih edilir.İşlem yaklaşık 1-2 saat sürer. İşlem masrafı  cihaz dahil Türkiye’de 40.000-80.000 dolar arasındadır.Herhangi bir yaş sınırı yoktur. 90 yaşın üzerindekilere de yapılabilir.İşlem ve cihaz ücreti ülkemizde SGK tarafından karşılanmaktadır.

TAVİ esnasında kalp durdurulmayacağı için kalp pompasına ihtiyaç yoktur.Göğüsün açılması gerekmez.İşlemi yapacak ekipte kardiyolog, kalp cerrahi ve anestezi uzmanı yer alır.

İşlem çoğunlukla sağ kasıktaki femoral arterden (atardamar) girilerek yapılır. Eğer damar çapı işleme izin vermezse diğer yollar da kullanılabilir.Sert bir tel yardımıyla önce daralmış ve kireçleşmiş aort kapak geçilerek tel sol karıncığa emniyetli bir şekilde yerleştirilir. Arkasından bu tel üzerinden ilerletilen bir balon yardımıyla kireçli olan aort kapak genişletilir. Arkasından stent şekline getirilmiş protez aortik kapak  bu sert tel üzerinden kızak şeklinde ilerletilerek aort kapak hizasında açılır. Kasıktaki büyük giriş deliği bir kapatma cihazı yardımıyla kapatılır. S  Sadece aort darlığı vakalarında uygulanan bu yöntem, yakın gelecekte yeni cihazların geliştirilmesi ve teknolojideki ilerlemeler dikkate alındığında, aort  yetmezliği vakalarında da uygulanabilecek gibi görünmektedir.

 

Web Tasarım: Bosphorusmedia tarafından Web Tasarım Bosphorusmedia ile tasarlanmıştır.