Selektif Koroner Anjiyografi

Koroner anjiyografi, koroner damarların (kalbi kanlandıran ve besleyen damarların) boyalı bir sıvı verilerek görünür hale getirilmesidir. Basit tanımıyla anjiyo yani anjiyografi, koroner damarların filminin çekilmesi anlamına gelmektedir. Halk arasında “Anjiyo olmak” anjiyo işleminin kişiye uygulanmış olması demektir. Anjiyo Latince “Damar”; grafi de “Resim” demektir. 1950-1960’lı yıllarda keşfedilen bir metoddur. Eski dönemlerde çok daha zahmetliydi. Atardamarların kesilmesi gerekmekteydi. Günümüzde sadece iğne kullanılmaktadır. Koroner anjiyografi minimal invaziv denilebilecek, hastanın durumunu çok daha az bozan, ameliyat denilemeyecek bir prosedürdür. Gerektiğinde hayat kurtarıcı bir işlemdir. Kalp krizi, spazmı, kolesterol gibi konular söz konusuysa koroner anjiyografi hayat kurtarıcı olabilmektedir. Anjiyo faydaları çok olan bir işlemdir. Anjiyo sayesinde kalp damarlarında darlık ya da tam tıkanma olup olmadığı saptanır. Koroner anjiyografi, kateter laboratuvarında gerçekleştirilir. Bu bölümde gerek hastanın, gerek çalışanların zarar görmeyeceği şekilde önlemler alınmıştır.

Anjiyonun riskleri var mıdır?

Koroner anjiyografi, çoğunlukla hiçbir sorun yaşanmadan gerçekleştirilen bir işlem olsa da, girişimsel bir tetkik yöntemi olduğundan komplikasyon riski de taşımaktadır. Anjiyo riskleri şöyle anlatılabilir: Major (büyük) komplikasyonlar olarak nitelendirilen ölüm riski ortalama 1400 vakada 1 (%0.07); inme 1000 vakada 1 (%0.1); koroner arter zedelenmesi 1000 vakada 1 (%0.1); atardamar giriş yeri komplikasyonu 500 vakada 1’dir (%0.2). Daha sık görülen minör (küçük) komplikasyonlar ise geçici olup giriş yerinde kanama ya da hematom (kan pıhtısı), yalancı balonlaşma, ritm bozuklukları, kullanılan boyalı maddeye karşı duyarlılık gelişmesi ve vagal reaksiyondur (bulantı, kusma hissi, soğuk terleme, tansiyon düşmesi, nabız yavaşlamasının görüldüğü bir tablo, genellikle kanülün atardamara sokulması ya da atardamardan çekilmesi sırasında oluşur). Anjiyo sonrası oluşan komplikasyonlar hakkında kardiyoloji doktoru bilgilendirme yapacaktır.

Anjiyoda ölüm riski var mıdır?

Çok nadir olarak koroner anjiyografi sırasında yol olarak kullanılan ana atar damarda (aort) ve koroner damara yerleşme yerinde yırtık (diseksiyon) oluşabilir. Aort damarındaki yırtılma genellikle masum seyrederken, koroner ağzındaki yırtılma kalp kriziyle ve ölümle sonuçlanabilir. Bu risk özellikle ciddi koroner sorunu olan kişilerde ve özellikle ana damarda darlık olanlarda daha fazladır. Anjiyografi sırasında bu tarz ölümcül sorunların olasılığı kabaca 1000 hastada 1 olarak söylenebilir. Anjiyo riski çok düşük bir işlemdir.

Anjiyo zararları nelerdir?

Uzman bir kardiyoloji doktoru tarafından yapılacak anjiyo işleminin zararı bulunmamaktadır. Ülkemizde her hastanede anjiyo işlemi güvenle yapılabilmektedir.

Koroner anjiyografi zor bir işlem mi?

Günümüzde koroner anjiyografi çok daha zor olmayan bir tanısal işlem. Amaç burada kalbi besleyen koroner damarlara boya verebilmek. Bir atardamar vasıtasıyla koroner damarlara ulaşılabilmektedir.

Web Tasarım: Bosphorusmedia tarafından Web Tasarım Bosphorusmedia ile tasarlanmıştır.